Baumit Lepidlo C1T 25kg

Tento výjimečný produkt Baumit Lepidlo C1T 25kg od značky s dlouholetou tradicí Baumit můžete koupit právě teď za výhodné peníze! Zboží pořídíte teď u nás za 129 Kč. EAN: 8591251001905
Baumit Lepidlo C1T 25kg
Značka: Baumit
129 Dostupnost: SKLADEM
Ověřit dostupnost »

Popis produktu

Baumit Lepidlo na obklady C1T

Výrobek
Průmyslově vyráběná suchá cementová směs pro tenkovrstvé lepení nasákavých obkladů a dlažeb v interiéru.Třída C1T dle ČSN EN 12004.

Složení
Cement, minerální kamenivo, přísady.

Vlastnosti
Standardně tvrdnoucí cementové lepidlo se sníženým skluzem.

Použití
V interiéru pro lepení nasákavých keramických obkladů a dlažeb. Nevhodné pro konstrukce s podlahovým anebo stěnovým vytápěním.

Podklad
Obvyklé minerální podklady, např. beton, podlahové potěry, omítky, lehčený be-ton. Podklad musí být vždy náležitě připraven dle odborných řemeslných zásad a odpovídat platným normám, být pevný, suchý, čistý, bez uvolňujících se čás-tic, nezmrzlý, zbavený prachu, nátěrů, solných výkvětů, zbytků odformovacích prostředků a lepidel, dostatečně drsný a rovnoměrně nasákavý. Povrch nesmí být vodoodpudivý.
Je nezbytné odstranit všechny vrstvy snižující přilnavost k podkladu, např. brou-šením, frézováním nebo opískováním. Při pokládání obkladů anebo dlažeb ne-překrývat konstrukční spáry ani aktivní trhliny v podkladu (smršťovací, pohy-bové, dilatační spáry či trhliny).
Nepoužívat na umělohmotné, dřevěné nebo kovové, ale také na nevyzrálé ce-mentem pojené minerální podklady s neukončeným smršťováním ani na pod-lahové anebo stěnové vytápění, betonové prefabrikáty, hladce hlazený beton a pro lepení slinuté keramiky s nasákavostí menší než 3 %.

Příprava podkladu
Předem ověřit vyzrálost podkladu. Podklad připravený pro lepení v předstihu upravit vhodným penetračním nátěrem, např. Baumit SuperPrimer.

Zpracování
Obsah pytle 25 kg se elektrickým pomaluběžným míchadlem smísí v čisté ná-době s cca 6 l čisté vody. Doba mísení 3 min. po odležení cca 5 minut opět krátce promíchat. Vždy zamísit obsah celého pytle.
Čerstvou lepicí hmotu nanášet na podklad ve 2 pracovních krocích. V prvním pracovním kroku nanést tenkou kontaktní vrstvu. Následně na ještě mokrou vrstvu nanést ozubenou stěrkou pod úhlem 45–60°odpovídající vrstvu lepicí hmoty. Obkladové prvky následně přitlačit do maltového lože a případné zbytky malty odstranit vlhkou houbou. Do více namáhaných oblastí použít kombino-vaný způsob pokládky, Buttering-Floating. Minimální plocha slepu s podkla-dem: v interiér min. 65 %. Před lepením se doporučuje provést zkoušku přídrž-nosti. Po aplikaci chránit alespoň 24 hodin před mechanickým zatěžováním, např. chůzí.
Upozornění a všeobecné pokyny

Teplota vzduchu, materiálu ani podkladu nesmí během zpracování a zrání kles-nout pod +5 °C. Vysoká vzdušná vlhkost, nízké anebo vysoké teploty mohou nepříznivě ovlivnit dobu tuhnutí a proces vyzrávání. Při zpracování dodržovat platné normy, zpracovatelské směrnice a technické listy zabudovávaných vý-robků. Nepřimíchávat žádné další materiály, např. urychlující anebo nemrz-noucí přísady. Před lepením neznámých druhů obkladů anebo dlažeb a prvků z přírodních kamenů se doporučuje provést zkušební lepení.

 

Technický list: